Ansøger til "Uopfordrede ansøgninger "

Personalegoder

Hos Applus Bilsyn har du som ansat en række goder, hvoraf nogen af dem ses her:

Ansættelse

 • Ansat som funktionær under Industriens Funktionær overenskomst med en fast månedsløn
 • Langt opsigelsesvarsel efter funktionærloven
 • Overarbejdsbetaling – 50% de første 3 timer, derefter 100%
 • Fritvalgsopsparing i 2020: 5%, 2021: 6%, 2022: 7%, 2023: 8% jf. overenskomsten
 • Ferietillæg på 1% af den ferieberettiget løn

Bonus

 • Bonus pr produkt du sælger
 • Bonus pr syn eller leasing du udfører

Pension

 • Pensionsordning hvor Applus betaler 8% og din du selv betaler 4%
 • Kritisk sygdomsdækning fra første arbejdsdag gennem din pension
 • Firmabetalt sundhedsforsikring, hvor familien har mulighed for at tilkøbe forsikring til en fordelagtig pris

Fridage

 • 5 feriefridage pr. år efter 9 måneders anciennitet udover ferie
 • Betalt fri den 24. december
 • Betalt fri den 31. december
 • Betalt fri grundlovsdag

Kørepenge

 • Kørepenge jf. Statens taksten når man kører i firmaets tjeneste
 • Kørepenge og køretid hjemmefra ved udlån til andre afdelinger, når man skal møde til hallens åbningstid

Sygdom

 • Fuld løn under sygdom
 • Fuld løn ved barnets første sygedag
 • Fuld løn ved fædreorlov inden for barnets første 14 uger efter fødsel
 • Fuld løn ved forældreorlov i op til 8 uger

Uddannelse

 • Løbende uddannelse af egen uddannelsesafdeling eller eksternt uddannelsessted

Øvrigt

 • Betalt erhvervelse og aldersbetinget fornyelse af kørekort samt betaling for tiden du bruger
 • Skurpenge ved mangel af velfærdsfaciliteter
FØLG OS
APPLUS DANMARK A/S
Høje Taastrup Boulevard 23, 2. th.
2630 Taastrup
CVR nr. 28312725
Powered by Emply